Dei som produserer Suldalstrappa bryr seg.

Råd og tekniske krav

Her finn du  Trappemanualen som gir føringar og råd til korleis tekniske forskrifter (Tek 10) bør tolkast.

 

Du finn òg anbefalingar om størrelse på trapperom te forskjellige trappetyper.

 

Kva som er å sjå på som reklamasjonsgrunn på ei trapp blir også omtala.