Dei som produserer Suldalstrappa bryr seg.

OM OSS

Eit steg vidare, er vårt slagord og kundeløfte.

På Suldal Trevare arbeidar me etter dette kvar dag når me produserar Suldalstrappa.

 

Me skal forstå ditt behov, når det gjeld forslag til løysingar, val av materialar, overflatebehandling og ikkje minst sjølve monteringa. Me veit inderleg vel, at du som kunde, er vår beste seljar og ambassadør. 

Me er klare til å ta deg eit steg vidare, som ny og nøgd trappeeigar.

 

Som elles i livet, handlar trappeproduksjon også om å ta nokre val, ikkje berre tilfeldige trinn. Tresort, farge, rekkverk, spiler, handlister og mykje anna er med på å forme ei god trapp. Me veit også at ei trapp i dag er eit møbel for mange. Fleire og fleire kundar oppdagar at ei flott trapp spelar ei viktig hovudrolle i huset.  Me som arbeider på Suldal Trevare produserar Suldalstrappa etter ønske frå deg, og i lag med vår trappekunnskap, tek me saman eit steg vidare.

 

Me er gode på å konstruera, produsera og montera brukarvenlege trapper med høg kvalitet. Med andre ord; me utfører skikkeleg handverk.

 

Me tilbyr alt frå rimelege standardtrapper til skreddarsydde og unike trapper. Suldalstrappa skal gjera deg som kunde stolt, og oss som trappeleverandør staut.

 

Me set stor pris på om du tek kontakt for ein trappeprat.


 

Fabrikken

Fabrikken ligg på Sand i Suldal kommune. Suldal er ein del av Ryfylkeregionen og ligg nordaust i Rogaland. Det bur i underkant av 3900 menneske her. 1300 av desse bur i kommunesenteret Sand.

 

SCM cnc-maskin

    Me har ein ny og god maskinpark, med blant

    anna to CNC-maskinar og ei automatisk

    male-/lakklinje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Begge CNC-ane er femaksa, den nyaste har både ein femaksa og ein triaksa spindel, og heile tri verktøysvekslarar.

 

 

 

 

Me har eit toppmoderne male-/lakkanlegg. Trappa er ein bruksgjenstand og eit møbel, difor er val av treslag og overflatebehandling avgjerande for at trappa skal sjå ny ut etter fleire års bruk.

 

For å oppnå ein god og varig kvalitet, limer me tynne hdf-plater på

våre vanger før maling, noko me truleg er åleine om i Norge.

Dette gjer at me får ei perfekt overflate, utan gjennomslag av lameller og kvistar.